Dobrodošli na sajt ABL Faktor d.o.o.

Vaše finansije su naša briga

O nama

ABL Faktor doo. Beograd je privredno društvo koje se od 2008. godine bavi pružanjem faktoring usluga i to pretežno za potrebe klijenata iz Srbije. U skladu sa Zakonom о faktoringu, delatnost obavljamo na osnovu licence Ministarstva finansija Republike Srbije.

Faktoring kao finansijska usluga

Faktoring je finansijska usluga koja se zasniva na otkupu budućih nedospelih potraživanja nastalih po osnovu isporučenih roba i usluga. Tipični korisnici faktoring usluga su kompanije koje imaju potrebu da svoja nedospela potraživanja naplate pre ugovorenog roka dospeća i da na taj način povećaju svoju tekuću likvidnost.

Kako faktoring funkcioniše?

Postupak je prilično jednostavan – potrebno je da svoje nedospele fakture za isporučenu robu i usluge ustupite (prodate) ABL Faktoru, koji će odmah po ustupanju faktura izvršiti uplatu novca na vaš račun. Do konačnog dospeća faktura, ABL će voditi evidenciju о statusu ustupljenih potraživanja i izvršiti naplatu istih.

 Vrste Faktoringa

Vrste Faktoringa

ABL Faktor se bavi sledećim poslovima:

* Domaći faktoring sa regresom
* Domaći faktoring bez regresa
* Dobavljački faktoring
* Međunarodni faktoring

Naš Tim

ABL u svojoj organizacionoj strukturi ima iskusan menadžerski tim sa velikim iskustvom u faktoringu, bankarskim, trgovinskim i pravnim poslovima.

Vlado Rosić - Direktor

Danijela Lopičić - Izvršni direktor

Nenad Jovanović - Zamenik izvršnog direktora / Operativni menadžer

Milja MIlisavljević - Šef računovodstva

Ivana Ivanišević - Finansijski analitičar

Avatar
Vlado Rosić
Founder & CEO

Potrebna dokumentacija

Kada se klijent obrati ABL Faktoru za korišćenje faktoring usluga, neophodno je da dostavi sledeću dokumentaciju:

Po prijemu neophodne dokumentacije, ABL Faktor sprovodi preliminarnu finansijsku analizu i ocenu boniteta, kako Klijenta tako i Kupca. Nakon toga klijentu se dostavlja ponuda za faktoring, koja sadrži podatke о prihvatljivim limitima i rokovima za finansiranje, kao i informacije о visini naknade, koju će klijent platiti za pružene usluge.